Zgłoszenia

Aby dokonać zgłoszenia należy wypełnić ankietę zgłoszeniową w terminie od 15 marca 2017 do 12 maja 2017. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane wypełnić również w tym terminie kartę kwalifikacyjną, która jest dostępna w zakładce „dla niepełnoletnich”.

Następnie 14 maja zostanie wysłany mail do zakwalifikowanych osób.

Wszystkie zakwalifikowane osoby zobowiązane są do uiszczenia opłaty w wysokości 55 zł w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja Wszelkie opóźnienia płatności będą skutkowały skreśleniem z listy uczestników.

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA

 

Reklamy