Informacje organizacyjne

Termin: 26-28 maja 2017

Miejsce: Baza Chorągwi Stołecznej w Starej Dąbrowie, Stara Dąbrowa 17
05-156 Stara Dąbrowa woj. mazowieckie

Cena: 55 zł

Nr konta do wpłat: 71 1140 1010 0000 5392 2900 1008

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika – składka zadaniowa – Zlot Kadry Wędrowniczej

Pomocne informacje oraz wyjątki z regulaminu:

Uczestnicy Open Your Mind 2017 – Zlotu Kadry Wędrowniczej  są zobowiązani do rejestracji w biurze Zlotu w dniu 26 maja 2017 r. od godz. 18.00 do godz. 20.00.

Uczestnicy opuszczają teren zlotu w dniu 28 maja 2017 r. do godz. 15.00.

Uczestnicy oraz kadra Zlotu śpią we własnych namiotach.

Cena zlotu wynosi 55 zł i należy ją uiścić do 18 maja 2017 r. W przypadku nie dokonania wpłaty w terminie miejsce zostaje przekazane osobie z listy rezerwowej. Cena zawiera pole namiotowe, program i obiad w sobotę. Uczestnicy dojeżdżają we własnym zakresie na teren zlotu.

Maksymalna liczba uczestników na każdym kursie to 14 osób.

Reklamy