O zlocie

Zlot Kadry Wędrowniczej „OPEN YOUR MIND” jest imprezą, która stanowi kontynuację Łódzkich Zlotów Kadry Wędrowniczej organizowanych do tej pory pod tą samą nazwą przez Referat Wędrowniczy Chorągwi Łódzkiej. Wydarzenie w pełni spełniło stawiane przed nim cele, dlatego teraz, impreza ta, będzie organizowana przez Zespół Wędrowniczy przy Wydziale Wsparcia Metodycznego Głównej Kwatery. Ten niesamowity zlot odbędzie się w dniach 26-28 maja 2017 r.

Zlot jest imprezą plenerową, podzieloną na 6 bloków tematycznych, tak by dokładnie odpowiedzieć na oczekiwania uczestników. Przy jej tworzeniu biorą udział nie tylko instruktorzy Zespołu Wędrowniczego, ale również instruktorzy-specjaliści z całej Polski.

Oprócz treści programowych realizowanych na poszczególnych zlotach przewidziane jest wiele dodatkowych wydarzeń towarzyszących, o których można poczytać w zakładce „Co jeszcze?”.

W imieniu kadry zlotu zapraszamy do oglądania naszej strony oraz przede wszystkim do zgłaszania się! : )

Reklamy